Filler Tạo Hình, Tăng Thể Tích Môi Và Làm Đầy Nếp Nhăn PLURYAL CLASSIC (1x1ml)

3.950.000  3.357.500 

Pluryal có thể được sử dụng để loại bỏ nếp nhăn, cụ thể:

  • Đường glabellar
  • Rãnh cười
  • Đường marionette
  • Đường viền môi