INNOAESTHETICS MELINE 01 ID – Điều trị nám chân sâu, phân giải sắc tố

5.500.000  4.675.000 

Hoạt chất điều trị nám chân sâu, phân giải sắc tố Meline 01 ID cho da mặt và cơ thể là mọt giải pháp giải phóng thẩm thấu qua da chuyên nghiệp để hỗ trợ điều trị nám. Giải pháp giải phóng thẩm thấu qua da chuyên nghiệp để hỗ trợ điều trị sắc ký.Tái cấu trúc ma trận ngoại bào và tối ưu hóa điều trị tăng sắc tố da thẩm mỹ.
Dung tích: 6 ống x 2ml