INNOAESTHETICS TIGF – KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG, SẢN SINH TẾ BÀO MỚI, COLLAGEN, SỬA CHỮA DA

2.700.000  2.295.000 

Liệu pháp gây ra yếu tố tăng trưởng

Kích thích yếu tố tăng trưởng để thúc đẩy quá trình biệt hóa tế bào và sửa chữa mô. Liệu pháp này phục hồi và chữa lành các mô da bị tổn thương, cung cấp tất cả các yếu tố để duy trì chúng khỏe mạnh. Nó có hiệu quả phục hồi và trẻ hóa các mô da.