Md:Prepeel Ahas Complex 15% md:ceuticals – Thay da sinh học trắng sáng da & Căng bóng

1.750.000  1.365.000 

md:prepeel AHAs Complex 15% chuẩn bị cho da và tạo điều kiện cho sự thâm nhập đồng đều của các tác nhân, thúc đẩy tái biểu mô nhanh hơn và phát hiện sự không dung nạp với bất kỳ tác nhân nào.