Nước Cân Bằng Da – Comfort & Youthfulness Toning Lotion

1.499.000 

Lotion cân bằng PH của da, là lá chắn thứ hai bảo vệ da chống ô nhiễm môi trường.