Toskani Hyaluronidase 1500UI – Điều trị loạn dưỡng mỡ độ III và IV, sẹo phì đại và sẹo lồi (5 l

4.200.000  3.570.000